Samenwerking tussen onderwijs gemeenten en jeugdhulp

Icoon - Publicatie
gemeenten
jeugdhulp
ondersteuningsaanbod
praktijkvoorbeelden
samenwerking
succesfactoren
Open publicatiePrint publicatieDownload publicatie

Sinds de invoering van passend onderwijs hebben samenwerkingsverbanden en scholen voor primair en voortgezet onderwijs en instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs meer ruimte gekregen om een eigen invulling te geven aan het ondersteuningsaanbod voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Gemeenten hebben verantwoordelijkheden op het gebied van jeugdhulp en de inkoop daarvan gekregen en gemeenten vormen de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp. Om meer zicht te krijgen op factoren die bijdragen aan succesvolle samenwerking, worden in dit rapport vier aansprekende voorbeelden van samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en jeugdhulp beschreven.