Schoolloopbanen van leerlingen met en leerlingen zonder extra ondersteuningsbehoeften 2014-2018

Icoon - Publicatie
ondersteuningsbehoeften
schoolloopbanen
stapelingsmonitor
Open publicatiePrint publicatieDownload publicatie

In dit onderzoek keken de onderzoekers in hoeverre data die bij het CBS beschikbaar zijn over kinderen en gezinnen, helpen bij het nader typeren van leerlingen met  extra ondersteuningsbehoeften op school. Nader typeren betekent in dit geval nagaan of met deze CBS-data nadere indelingen te maken zouden zijn in de groep leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften, naar aard of zwaarte (bijvoorbeeld door combinatie van factoren). Door data uit de zogenoemde stapelingsmonitor van SZW/CBS te koppelen met data van COOL en met CBS-data over de onderwijspositie van leerlingen, is gekeken of die typering te maken valt en of er relevante buitenschoolse factoren zijn die van invloed zijn op succes in het voortgezet onderwijs.