Sectorrapport speciaal onderwijs

Icoon - Publicatie
binnenschoolse activiteiten
leerlingen
omgeving
omgeving school
speciaal onderwijs
toelating
uitstroom
Open publicatiePrint publicatieDownload publicatie

Binnen het Evaluatieprogramma Passend Onderwijs is het speciaal onderwijs in verschillende onderzoeken meegenomen als ‘sector’. Hierbij zijn verschillende actoren bevraagd, zoals schoolleiders, intern begeleiders, ouders. De resultaten van de uitgevoerde onderzoeken worden in dit sectorrapport geïntegreerd besproken, waarbij aandacht is voor het speciaal onderwijs, het speciaal basisonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. In het sectorrapport wordt gekeken of de vooraf opgestelde beleidsverwachtingen van passend onderwijs (voor de sector) zijn uitgekomen of niet, en welke verklaringen er gegeven kunnen worden voor de bevindingen.

Deze publicatie is op 13 maart 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer.