Stand van zaken Evaluatie Passend Onderwijs deel 5

Icoon - Publicatie
onderwijsondersteuning
thuiszitters
tussenstand
werkdruk
Open publicatiePrint publicatieDownload publicatie

Het vijfde deel spitst zich toe op het primair – en voortgezet onderwijs. Voor het middelbaar beroepsonderwijs verscheen vorig jaar een tussenstand en wordt begin 2020 een eindbalans opgemaakt. In dit rapport staan vragen en veronderstellingen centraal die een prominente rol spelen in het publieke debat. Blijven meer leerlingen in het reguliere onderwijs sinds passend onderwijs? Zijn er minder thuiszitters? Zijn er minder hindernissen om toegang te krijgen tot ondersteuning? Worden leraren voldoende ondersteund? En hoe zit het met de bureaucratie? Hoe wordt het geld voor passend onderwijs verdeeld, en hoe worden die middelen binnen scholen besteed? Deze rapportage beschrijft het overkoepelende, algehele beeld.