Stand van zaken, deel 3: Wat betekent passend onderwijs tot nu toe voor leraren en ouders

Icoon - Publicatie
attituden
bureaucratie
condities
labelen
leraren
ondersteuning
ondersteuningsaanbod
oudertevredenheid
schoolkeuze
vaardigheden
Open publicatiePrint publicatieDownload publicatie

In dit deel 3 gaan we in op wat tot nu toe bekend is over leraren en ouders. Hoe werkt passend onderwijs tot nu toe uit op de werkvloer? In hoeverre gebeurt daar wat de bedoeling van het beleid is? Wat zijn de ervaringen van leraren en van ouders en hoe verhouden die zich tot elkaar? Welke factoren spelen daarbij een rol? Welke bijdrage leveren de lerarenopleidingen?We baseren ons daarbij op de volgende onderzoeksrapporten die de evaluatie inmiddels heeft opgeleverd:
A. Ervaren bureaucratie en tevredenheid passend onderwijs. Meningen van po- en vo-ouders en mbo-studenten, schooljaar 2015-2016.
B. De bomen en het bos. Leraren en ouders over passend onderwijs.
C. Keuzevrijheid van ouders van kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte binnen passend onderwijs.
D. Past elke leerling in passend onderwijs? Een casestudie naar passend aanbod en het ontwikkelingsperspectief.
E. Passend onderwijs op school en in de klas. Onderzoek naar passend onderwijs in het primair en voortgezet onderwijs – eerste meting.
F. Passend onderwijs bureaucratisch? Tweede vervolgmeting ervaren bureaucratie in de school.
G. Passend onderwijs en de lerarenopleidingen. Thematische casestudie naar de wijze waarop lerarenopleidingen hebben gereageerd op de invoering van passend onderwijs.