Trends in verwijzingen speciaal onderwijs 2011-2017

Icoon - Publicatie
financiële druk
samenwerkingsverband
verdelingsmodel
verevening
Open publicatiePrint publicatieDownload publicatie

Naar aanleiding van recente toename van het aantal leerlingen in speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs op landelijk niveau zijn Kamervragen gesteld over kenmerken van samenwerkingsverbanden passend onderwijs die hier mogelijk mee samenhangen. In dit onderzoek, dat deel uitmaakt van de landelijke evaluatie van passend onderwijs, gaan we voor vijf kenmerken na of ze een relatie vertonen met toe- of afname van het aandeel leerlingen in het speciaal onderwijs.