Stand van zaken. Deel 1: beginsituatie en vooruitblik

Icoon - Publicatie

Onderdeel van het onderzoeksprogramma Evaluatie Passend Onderwijs is om tweemaal per jaar een korte, samenvattende publicatie uit te brengen over de resultaten van de verschillende onderzoeken. De rapportages zijn bedoeld om een breed publiek op de hoogte te houden van tussentijdse uitkomsten.

Deze Stand van zaken is deel 1 van de reeks. Omdat het onderzoek nog maar korte tijd loopt, is het in dit eerste deel nog niet mogelijk om al veel uitkomsten te melden. Daarom bevat deze rapportage vooral informatie over de opzet van het evaluatieprogramma: wat onderzoeken we, hoe doen we dat, en vanuit welk kader? Daarbij hoefden we niet helemaal blanco te beginnen. Er zijn al verschillende zogenoemde ‘nulmetingen’ uitgevoerd bij de start van passend onderwijs. Dit zijn onderzoeken die op verschillende aspecten de beginsituatie van passend onderwijs in kaart hebben gebracht en dus een mooie basis vormen waarop in de evaluatie kan worden voortgebouwd. In deze eerste stand van zaken belichten we ook kort de uitkomsten van enkele van deze nulmetingen.