Verevening en verwijzingen naar speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Icoon - Publicatie

Heeft verevening invloed op de verwijzingen naar het speciaal onderwijs? Evaluatie Passend Onderwijs heeft in de periode tot en met 2017 onderzocht is of dit zo is. Lees in deze flyer de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek ‘Trends in verwijzingen speciaal onderwijs, 2011-2017’.

Wat is verevening?

De verevening is een maatregel die het budget waarover samenwerkingsverbanden kunnen beschikken baseert op het totale aantal leerlingen in het samenwerkingsverband en niet meer op deelnamecijfers aan speciaal onderwijs of andere speciale voorzieningen. Uitgangspunt in deze berekening is het budget dat landelijk in 2011 aan speciale leerlingenzorg werd besteed (normjaar). Sommige samenwerkingsverbanden krijgen door de verevening meer budget dan voorheen (positieve verevening), andere minder (negatieve verevening). De verevening vindt niet in één keer plaats, maar in vijf stappen, in de periode van 2016 tot 2020. Anno 2017 is de verevening nog maar voor 25% doorgevoerd, de komende drie jaar volgt de resterende 75%. Lees verder in de flyer.

Bron: Koopman, P., & Ledoux, G. (2018). Trends in verwijzingen speciaal onderwijs, 2011-2017. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.