Rijksuniversiteit Groningen

RUG logo
De faculteit Gedrags- en maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen is een kenniscentrum dat de mens centraal stelt. Orthopedagogiek maakt onderdeel uit van de opleiding Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde (PedOk) en verzorgt onderwijs voor Bachelor en Master studenten. Daarnaast wordt er door de afdeling Orthopedagogiek onderzoek uitgevoerd op drie gebieden: zorg/ondersteuning voor jeugdigen met gedrags- en opvoedingsproblemen, personen met beperkingen en leerlingen met leer- en onderwijsproblemen. Binnen het laatstgenoemde gebied wordt er in het bijzonder onderzoek uitgevoerd naar ‘inclusief onderwijs’, waarbij specifieke aandacht is voor de acceptatie van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften in het reguliere onderwijs.

Bezoek onze website.

Contactpersonen
Anke-de-Boer
Dr. Anke de Boer
anke.de.boer@rug.nl
050 363 9306
Bezoek de medewerkerspagina van Anke


Contactinformatie

Rijksuniversiteit Groningen, afdeling Orthopedagogiek
Grote Rozenstraat 38
9712 TJ Groningen
Telefoon: 050 363 9306