Samenwerking en integratie voortgezet speciaal onderwijs-voortgezet onderwijs

Icoon - Bericht

Naar aanleiding van het onderzoek dat in 2017 door het consortium van de Landelijke Evaluatie Passend Onderwijs is uitgevoerd was het consortium op het VO-congres van 29 maart jl. vertegenwoordigd door Dolf van Veen (Hogeschool Windesheim/NCOJ) en José van der Hoeven (CED Groep). Zij verzorgden in samenwerking met vertegenwoordigers van Singelland/RENN4 en het Twents Carmel College een workshop met daarin aandacht voor praktijkvoorbeelden en onderzoeksbevindingen. Bekijk hier de presentatie.

Tijdens de workshop stonden twee goede praktijkvoorbeelden centraal.

Teuny Bosma (Singelland) en Rosanne Flokstra (RENN4) introduceerden het Matrix Lyceum, een samenwerking tussen vso en havo,vwo voor leerlingen met een stoornis in het autismespectrum.  9 leerlingen, ingeschreven in het VSO, kregen in een apart gebouw reguliere VO-lessen met extra ondersteuning.

Het tweede initiatief werd gepresenteerd door Jan van der Wel (Stichting Attendiz) en Joyce van Riel (Twents Carmel College). De leerlingen van het vso waren overgeplaatst naar het vmbo met extra ondersteuning in een maatwerkklas.

Nadat de twee praktijkvoorbeelden waren toegelicht, werden vragen van de deelnemers beantwoord met behulp van het bovenstaande onderzoek en praktijkervaringen. Thema’s waren onder andere regelgeving en inclusiviteit.

Het onderzoeksrapport verschijnt in de komende maanden.