Deel uw mening met ons over de term ‘basisondersteuning’!

Icoon - Bericht
basisondersteuning
peiling

Klik hier voor de vragenlijst. Wij nemen uw reactie mee in ons onderzoek naar basisondersteuning in passend onderwijs. Deelname vraagt maar 3 minuten van uw tijd.

In de Tweede Kamer wordt regelmatig het gesprek gevoerd of er een landelijk niveau voor basisondersteuning moet komen. De term basisondersteuning verwijst naar ‘preventieve en licht curatieve interventies’ die volgens afspraken in het samenwerkingsverband in alle aangesloten scholen geboden kunnen worden (Referentiekader Passend Onderwijs). Het niveau van basisondersteuning kan dus verschillen per samenwerkingsverband. Behalve het vaststellen van landelijke criteria waaraan de basisondersteuning zou moeten voldoen, komt in de discussies ook een alternatief scenario naar voren: het verwijderen van de term basisondersteuning uit de wet.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking aan deze peiling!

https://oberon.datacoll.net/eluqlzwult?l=nl