NRO

NRO-logo-langwerpig_NL

Dit evaluatieprogramma wordt uitgevoerd in opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) met financiering van het Ministerie van OCW. NRO werkt aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Dat doet het NRO door onderwijsonderzoek te coördineren en te financieren, en door de verbinding tussen praktijk en onderzoek te verbeteren.

Bezoek de website: www.nro.nl

Het NRO-onderzoeksprogramma Evaluatie Passend Onderwijs (2014-2020) evalueert de invoering van Passend Onderwijs op beleids- en praktijkaspecten. Deze zogenoemde lange termijn evaluatie  bouwt voort op de Korte termijn evaluatie, die in 2014-2015 is uitgevoerd.  Lees meer over het onderzoeksprogramma passend onderwijs en de reeds verschenen onderzoekspublicaties:

http://www.nro.nl/onderzoeksprojecten/passend-onderwijs/

 

Contactpersoon NRO
Dorien Aartsma
opro@nro.nl
tel. 070 349 4050


Adviesraad

Om het onderzoek te monitoren en relevante ontwikkelingen in onderwijs en maatschappij te signaleren, is een adviescommissie ingesteld voor de periode 2015-2020. Meer informatie over de opdracht aan en samenstelling van de Adviescommissie Evaluatie Passend Onderwijs vindt u op de website van het NRO.