Wie zijn wij?

De onderzoeksprojecten binnen het evaluatieprogramma  passend onderwijs worden uitgevoerd door een consortium van onderzoeksinstellingen, onder leiding van het Kohnstamm Instituut.

Onderzoekers van de volgende onderzoeksinstituten werken daarbij samen:

In de eerste fase van het evaluatieprogramma (2014 t/m 2017) maakten ook ITSNCOJ en Hogeschool Windesheim onderdeel uit van het consortium.

Het consortium van Evaluatie Passend Onderwijs voert afstemmingsoverleg met het Dashboard Passend Onderwijs en de Werkagenda monitoring, signalering en ondersteuning Passend onderwijs en Jeugd. We doen dit om de dataverzameling op elkaar af te stemmen en zodoende onnodige belasting van het veld te voorkomen.