Gerelateerd onderzoek

Het onderzoeksprogramma Evaluatie Passend onderwijs bouwt voort op de kortetermijnevaluatie van Passend onderwijs (2014-2015) van het NRO . Eerder verschenen binnen deze evaluatie de volgende rapporten:

2015

Het NRO-onderzoeksprogramma bouwt voort op het werk van de Evaluatie- en adviescommissie Passend Onderwijs (ECPO) waarvan de zittingstermijn eindigde op 31 december 2013.