Leraren

Leraren geven vaak aan dat passend onderwijs voor hen een taakverzwaring inhoudt. Is dat ook uw bevinding?

Het is ook onze bevinding dat leraren in het regulier onderwijs aangeven dat passend onderwijs een taakverzwaring inhoudt (overwegend, het geldt niet voor iedereen) en dat het hen (zelfs in toenemende mate) belast.
Of het ook een taakverzwaring is, is moeilijk vast te stellen. Er zijn geen aanwijzingen dat er meer leerlingen met problemen in reguliere klassen zitten. Leraren rapporteren wel dat problemen van leerlingen complexer worden. Mogelijk is dat zo, bijvoorbeeld door maatschappelijke ontwikkelingen, maar het kan ook zo zijn dat problemen eerder/vaker gesignaleerd worden en dat de norm voor wat we ‘normaal’ vinden verschuift. Zie hiervoor hoofdstuk 3 van het eindrapport.