mei 2020

14 mei 2020
Eindrapport en symposium

Evaluatie Passend Onderwijs onderzoekt sinds 2015 de invoering en ontwikkeling van passend onderwijs. In mei 2020 wordt dit onderzoek afgerond en opgeleverd. Het NRO organiseert daarom, samen met de onderzoekers die de evaluatie hebben uitgevoerd, op 27 mei een online symposium over de eindresultaten van het onderzoek. Het eindrapport wordt dan ook aan minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media aangeboden. Het online symposium is toegankelijk voor genodigden, waaronder alle betrokken partijen uit de onderzoeken en vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden, sectorraden, kennisinstituten en de Rijksoverheid. Vanaf 27 mei om 17.00 uur vindt u het rapport op evaluatiepassendonderwijs.nl

Icoon - Bericht
Line - Bericht
13 mei 2020
Samenvatting monitor besturen

Lees hier de samenvatting van de Monitor Besturen. De monitor levert beschrijvende informatie op vanuit het perspectief van de schoolbesturen over de rol die besturen spelen bij de realisatie van passend onderwijs op hun school/scholen en over de manier waarop schoolbesturen denken over het stelsel van passend onderwijs. Lees verder..

Icoon - Publicatie
Line - Publicatie