augustus 2019

13 augustus 2019
Artikelen passend onderwijs

Didactief houdt online een dossier met onderzoeksartikelen, rapporten en opiniestukken bij over passend onderwijs. Deze maand verschenen artikelen over thuiszitters, zorgplicht, bureaucratie, passend onderwijs in de klas, opting out leerwegondersteunend onderwijs, de monitor samenwerkingsverbanden en de monitor scholen. Deze artikelen zijn geschreven voor abonnees van Didactief. Daarentegen is het artikel over de landelijke norm basisondersteuning wel online voor iedereen beschikbaar. Hierin komen de bevindingen van Evaluatie Passend Onderwijs uit het onderzoek naar basisondersteuning in het kort aan bod.

Lees hier het artikel ‘Landelijke norm basisondersteuning PO onwenselijk‘ op de website van Didactief.

Icoon - Bericht
Line - Bericht
8 augustus 2019
Samenvatting rapport opting out lwoo

Lees nu ook de samenvatting van het eindrapport van het voortgangsonderzoek naar opting out leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Hierin doen we verslag van de ontwikkelingen in de invulling die de samenwerkingsverbanden geven aan het nieuwe lwoo-beleid en van de ervaringen die in de afgelopen drie jaar hiermee zijn opgedaan. Lees verder..

Icoon - Publicatie
Line - Publicatie