maart 2019

13 maart 2019
Feiten en cijfers over kinderen met Downsyndroom in het onderwijs

Voor het eerst zijn in een grootschalig onderzoek de schoolloopbanen van kinderen met Downsyndroom in Nederland onderzocht. De aanleiding was de invoering van passend onderwijs. In het onderzoek is nagegaan waar leerlingen met Downsyndroom instromen in het primair onderwijs, hoe het hen daar vergaat en hoe voor hen de overgang naar het voortgezet onderwijs verloopt, voor en na de invoering van passend onderwijs.

Lees verder..

Icoon - Publicatie
Line - Publicatie
5 maart 2019
Evaluatie pilot extra ondersteuning Samenwerkingsverband Zuid-Holland West
Het Samenwerkingsverband Zuid-Holland West (SWVZHW) heeft tijdens een tweejarige pilot (schooljaren 2016/17 en 2017/18) een nieuwe systematiek uitgeprobeerd voor de financiering van extra ondersteuning.  Scholen dienen voortaan geen aanvragen meer in voor arrangementen, maar krijgen aan het begin van het schooljaar een totaalbudget toegekend.

Lees verder..

Icoon - Publicatie
Line - Publicatie