oktober 2019

16 oktober 2019
Samenvatting Stand van zaken 5

Het vijfde deel van de Stand van Zaken spitst zich toe op het primair en voortgezet onderwijs. In het rapport staan vragen en veronderstellingen centraal die een prominente rol spelen in het publieke debat. Blijven meer leerlingen in het reguliere onderwijs sinds passend onderwijs? Zijn er minder thuiszitters? Zijn er minder hindernissen om toegang te krijgen tot ondersteuning? Lees verder..

Icoon - Publicatie
Line - Publicatie

september 2019

10 september 2019
Samenwerking tussen vso en vo en geïntegreerde voorzieningen voor specialistische onderwijszorg

Lees hier de samenvatting van de bevindingen uit het rapport ‘Samenwerking tussen vso en vo en geïntegreerde voorzieningen voor specialistische onderwijszorg’. Dit onderzoek doet verslag van een praktijkgericht onderzoek naar de samenwerking en integratie van enerzijds scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) en anderzijds scholen voor voortgezet onderwijs (vo), zowel praktijkonderwijs (pro) als vmbo, havo en vwo (overig vo). Lees verder..

Icoon - Publicatie
Line - Publicatie