december 2021

14 december 2021
Summary Evaluation Education that Fits

The “Education that Fits” policy was introduced in 2014. It replaced various policy programmes for pupils with additional needs. Five years of research into the impact of this Act reveals that the organisation of additional support has improved. However, for teachers and parents, the system change has yielded less than was intended, and the effect on pupils and students is difficult to determine.

Icoon - Publicatie
Line - Publicatie

januari 2021

8 januari 2021
Passend onderwijs in de praktijk deel 6

Casestudies in het middelbaar beroepsonderwijs, ronde 2019:

In het programma van het evaluatieonderzoek passend onderwijs zijn vijftien meerjarige casestudies uitgevoerd. Vijf samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs (po), vijf in het voortgezet onderwijs (vo) en vijf mbo-instellingen zijn gevolgd van 2016 tot en met 2019. Dit rapport bevat de bevindingen van de vierde en laatste ronde integrale casestudies voor mbo. Lees verder..

Icoon - Publicatie
Line - Publicatie