november 2020

20 november 2020
Draagvlak voor passend onderwijs

Met 25 maatregelen wil Minister Slob passend onderwijs verbeteren en stapsgewijs toewerken naar inclusiever onderwijs. De Kamer steunt die koers. Dat heeft alleen kans van slagen als er draagvlak is bij leraren. Precies dat hebben we de afgelopen jaren zien afkalven in het basis- en voortgezet onderwijs.

Lees hier het opiniestuk van Evaluatie Passend Onderwijs onderzoekers Sietske Waslander (TIAS), Guuske Ledoux (Kohnstamm Instituut), Ton Eimers en Ed SMeets (KBA Nijmegen), Anke de Boer (RUG), José van der Hoeven (CED-Groep) en Miriam Walraven (Oberon).

Icoon - Bericht
Line - Bericht
16 november 2020
Tweede Kamer debat passend onderwijs

Vandaag vindt in de Tweede Kamer het debat plaats over passend onderwijs. Het debat over passend onderwijs te volgen via de livestream: https://lnkd.in/e4CpYS9

Op onze website hebben we een overzicht geplaatst van de publicaties en producten waarin de eindresultaten uit de Evaluatie Passend Onderwijs worden gepresenteerd.

Icoon - Bericht
Line - Bericht