september 2019

10 september 2019
Samenwerking tussen vso en vo en geïntegreerde voorzieningen voor specialistische onderwijszorg

Lees hier de samenvatting van de bevindingen uit het rapport ‘Samenwerking tussen vso en vo en geïntegreerde voorzieningen voor specialistische onderwijszorg’. Dit onderzoek doet verslag van een praktijkgericht onderzoek naar de samenwerking en integratie van enerzijds scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) en anderzijds scholen voor voortgezet onderwijs (vo), zowel praktijkonderwijs (pro) als vmbo, havo en vwo (overig vo). Lees verder..

Icoon - Publicatie
Line - Publicatie
10 september 2019
Passend onderwijs in het mbo: 3e meting

In deze rapportage wordt verslag gedaan van de derde meting in de monitoring van passend onderwijs in het mbo. Naast een nieuwe meting op de thema’s uit de voorgaande rondes, komen in dit rapport ook een aantal nieuwe invalshoeken en nieuwe thema’s aan de orde. Zo is in deze meting – naast onderzoek op het niveau van de mbo-instellingen – ook onderzoek uitgevoerd op het niveau van de opleidingsteams.

Lees verder..

Icoon - Publicatie
Line - Publicatie