maart 2020

16 maart 2020
Onderzoeken Inspectie van het Onderwijs

Naast de rapporten ‘Centrale thema’s in de Evaluatie Passend onderwijs Deel II’ en het ‘Sectorrapport speciaal onderwijs’ heeft de Inspectie van het Onderwijs onlangs twee onderzoeken afgerond: (a) naar de veranderingen in de samenstelling van de leerlingenpopulatie in het speciaal onderwijs en (b) naar de governance bij samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Ook deze rapporten zijn op 13 maart 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Icoon - Bericht
Line - Bericht
13 maart 2020
Sectorrapport speciaal onderwijs

Binnen het Evaluatieprogramma Passend Onderwijs is het speciaal onderwijs in verschillende onderzoeken meegenomen als ‘sector’. Hierbij zijn verschillende actoren bevraagd, zoals schoolleiders, intern begeleiders, ouders. De resultaten van de uitgevoerde onderzoeken worden in dit sectorrapport geïntegreerd besproken Lees verder..

Icoon - Publicatie
Line - Publicatie