januari 2021

8 januari 2021
Passend onderwijs in de praktijk deel 6

Casestudies in het middelbaar beroepsonderwijs, ronde 2019:

In het programma van het evaluatieonderzoek passend onderwijs zijn vijftien meerjarige casestudies uitgevoerd. Vijf samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs (po), vijf in het voortgezet onderwijs (vo) en vijf mbo-instellingen zijn gevolgd van 2016 tot en met 2019. Dit rapport bevat de bevindingen van de vierde en laatste ronde integrale casestudies voor mbo. Lees verder..

Icoon - Publicatie
Line - Publicatie
8 januari 2021
Passend onderwijs in de praktijk deel 4

Casestudies in het po en vo, ronde 2019:

In het programma van het evaluatieonderzoek passend onderwijs zijn vijftien meerjarige casestudies uitgevoerd. Vijf samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs (po), vijf in het voortgezet onderwijs (vo) en vijf mbo-instellingen zijn gevolgd van 2016 tot en met 2019. Dit rapport bevat de bevindingen van de vierde, laatste ronde integrale casestudies voor het po en vo. Lees verder..

Icoon - Publicatie
Line - Publicatie