Evaluatieprogramma

Op 1 augustus 2014 werd Passend Onderwijs ingevoerd. Het doel van de wet is om leerlingen en studenten een zo passend mogelijke plek in het onderwijs te bieden. Deze stelselwijziging vraagt om een diepgaande samenwerking tussen diverse soorten onderwijs (scholen voor regulier onderwijs en voor speciaal onderwijs) en voor samenwerking tussen onderwijs, jeugdzorg en gemeenten.

Het NRO-onderzoeksprogramma Evaluatie Passend Onderwijs (2014-2020) heeft de invoering van Passend Onderwijs geëvalueerd. De onderzoeken werden uitgevoerd door een consortium van onderzoeksinstellingen, onder leiding van het Kohnstamm Instituut. Deze website bevat alle onderzoeksrapporten, de tussenstand-rapportages en het publicatieoverzicht van het consortium die tot op heden zijn verschenen. Op 27 mei 2020 is dit programma officieel afgerond met de overhandiging van het eindrapport aan het ministerie van OCW.

Eindrapport

Samenvatting eindrapport

Animaties over de hoofdconclusies

Presentaties

Opnames sessies Eindsymposium

Interview met de onderzoekers in de Volkskrant

Het onderzoek is opgesplitst in een kortetermijnevaluatie (2014-2015) en een meerjarige evaluatie (2015-2020). Meer informatie hierover vind je op de website van het NRO.