Inzet van arrangementen voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte in het VO

Doelstelling
Met de invoering van passend onderwijs maakt het SWV 20.01 gebruik van arrangementen die worden toegekend aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. De arrangementen zijn door de scholen voor VO beschreven in hun ondersteuningsprofiel en variëren per school. Elke school heeft zo’n 4 à 5 arrangementen beschreven die ze kunnen inzetten. Het is voor het SWV 20.01 onduidelijk welke arrangementen worden toegekend en of er een impact zichtbaar is op de leerlingen, ouders en docenten.  Het onderzoek zal gefaseerd opgezet worden om te komen tot een beantwoording van de onderzoeksvraag:

Fase 1: beschrijven inhoud van arrangementen en leerling kenmerken;

Fase 2: ontwikkeling van uitkomsten bij leerlingen;

Fase 3: factoren die volgens de leerlingen, ouders en docenten bijdragen aan het effect van het ingezette arrangement.

Onderzoeksactiviteiten

  • dossieronderzoek
  • vragenlijstonderzoek
  • interviews/focusgroepen

Doelgroepen

  • leerlingen
  • ouders
  • leraren
  • ib’ers/zorgcoördinatoren
  • coördinatoren samenwerkingsverband

Sector

  • VO

Looptijd
Voorjaar 2017 – zomer 2019

Uitvoerende onderzoeksbureau
Rijksuniversiteit Groningen, afdeling Orthopedagogiek

Contactinformatie
Anke de Boer
anke.de.boer@rug.nl
050 363 9306