Monitor Samenwerkingsverbanden po en vo

Bedoelde en onbedoelde gevolgen van passend onderwijs bij en volgens samenwerkingsverbanden.

Doelstelling
Hoe is de stand van zaken binnen de samenwerkingsverbanden na 2 jaar passend onderwijs en welke veranderingen/ontwikkelingen hebben plaatsgevonden?
Met de monitor Samenwerkingsverbanden PO en VO onderzoeken we de thema’s: rol en taak van het samenwerkingsverband, de financiering, zorgplicht, dekkend aanbod, positie van ouders, positie van onderwijspersoneel en samenwerking met andere partijen en bekijken we telkens: Hoe samenwerkingsverbanden vorm geven aan passend onderwijs; Of gebeurt wat bedoeld is met passend onderwijs ; en Welke onbedoelde gevolgen plaatsvinden.

Onderzoeksactiviteit
Monitor door middel van webenquête.

Doelgroep

  • coördinatoren samenwerkingsverbanden

Looptijd
Najaar 2016

Uitvoering door: Oberon

Contactinformatie
Eelco van Aarsen
EvAarsen@oberon.eu
0302324207