Praktijkgericht onderzoek: De stem van de leerling!

Binnen het evaluatieonderzoek willen we ook aandacht geven aan praktijkgericht onderzoek; oftewel onderzoek dat direct gerelateerd is aan de onderwijspraktijk en/of vragen beantwoord die uit de praktijk komen. Voor de komende periode heeft het consortium een thema centraal gesteld waar we expliciet aandacht aan willen geven, namelijk: De stem van de leerling. In dit onderzoek willen we met leerlingen uit het PO, VO en MBO in gesprek gaan over de behoeften aan, ervaring met, en impact van de extra ondersteuning op hun leerprestaties en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Het onderzoek wordt uitgevoerd vanuit de Rijksuniversiteit Groningen, afdeling Orthopedagogiek en wordt dit jaar (voorjaar en najaar 2016) uitgevoerd. Samenwerkingsverbanden, scholen en (MBO) instellingen die meer informatie willen over het onderzoek of interesse hebben in deelname aan het onderzoek kunnen contact opnemen met Anke de Boer via: anke.de.boer@rug.nl.


Welke doelgroepen zijn betrokken in het onderzoek?

  • leerlingen


Betrokken sectoren

  • po
  • vo
  • mbo


Looptijd
2016


Contactinformatie
Dr. Anke de Boer
anke.de.boer@rug.nl
050 363 9306
Bezoek de medewerkerspagina van Anke