Bijlagen Landelijke inventarisatie aansluiting onderwijs en jeugdhulp 2018

Icoon - Publicatie
aansluiting
Bijlagen
gemeenten
jeugdhulp
onderwijs
samenwerking
samenwerkingsverbanden
Open publicatiePrint publicatieDownload publicatie

Download hier de bijlagen die behoren bij het eindrapport van de Landelijke inventarisatie onderwijs en jeugdhulp.

Hoe gaat het met de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp? De Ministeries van OCW en VWS hebben samen met de VNG een landelijk onderzoek geïnitieerd naar de wijze waarop samenwerkingsverbanden passend onderwijs en gemeenten de aansluiting vormgeven en ervaren. Het consortium Evaluatie Passend Onderwijs voerde dit jaar de inventarisatie uit met financiering van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). De uitkomsten van dit onderzoek leest u in het eindrapport, de factsheet en de bijlagen.

De publicaties vindt u ook op de website van de Rijksoverheid.