Centrale thema’s in de Evaluatie Passend onderwijs. Deel I

Icoon - Publicatie
bureaucratie
doorzettingsmacht
medezeggenschap
ontwikkelingsperspectiefplan
OPP
ouders
thuiszitters
verantwoording
zorgplicht
Open publicatiePrint publicatieDownload publicatie

Onderzoek naar de werking van zorgplicht, werken met ontwikkelingsperspectieven, en de positie van ouders in passend onderwijs.

In augustus 2014 werd de Wet passend onderwijs van kracht. Een veelomvattend beleid dat direct of indirect het iedereen raakt die te maken heeft met het primair, voortgezet, speciaal of middelbaar beroepsonderwijs. Om te onderzoeken welke impact het beleid heeft, op wie en waarom, werd het Evaluatieprogramma Passend Onderwijs opgezet. De onderzoeken variëren van analyses op bestaande data en monitor-onderzoeken, tot longitudinale case-studies van samenwerkingsverbanden en mbo-instellingen, gedetailleerde studies van leerlingen en studenten met complexe problematiek, tot praktijkgericht, journalistiek en juridisch onderzoek.

Een aantal thema’s vormt samen de kern van passend onderwijs. Deze thema’s komen in verschillende onderzoeken steeds weer aan de orde. Aan de hand van een thema kunnen we de bevindingen uit al het beschikbare onderzoek bij elkaar brengen. In deze bundel doen we dat voor drie thema’s: de werking van zorgplicht, met speciale aandacht voor thuiszitters; werken met het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) en de bijlage bij de onderwijsovereenkomst; en de positie van ouders. Artikelen over andere thema’s verschijnen later dit jaar. De artikelen zijn gebaseerd op onderzoek uit de periode van 2015 tot februari 2019. Het evaluatieprogramma loopt ondertussen verder door.

Deze publicatie is op 19 april 2019 aangeboden aan de Tweede Kamer.