Flyer – Governance in de samenwerkingsverbanden

Icoon - Publicatie
bestuur
governance
medezeggenschap
samenwerkingsverbanden
toezicht
Open publicatiePrint publicatieDownload publicatie

Hoe geven besturen van samenwerkingsverbanden vorm aan governance? Wat zijn daarbij belangrijke overwegingen en perspectieven? Oberon en het Kohnstamm Instituut hebben in 2017 binnen het evaluatieprogramma onderzocht hoe de samenwerkingsverbanden passend onderwijs vorm geven aan hun eigen bestuur, interne toezicht en medezeggenschap.

Lees in deze flyer de belangrijkste bevindingen uit dit onderzoek.