Monitor Gemeenten en passend onderwijs 2017 

Icoon - Publicatie
afstemming
beleidsdoelen
beleidsinstrument
bestuurlijk overleg
doelstellingen
effecten
evaluatie
gemeenten
jeugdhulp
jeugdplan
ondersteuningsplan
oogo
samenwerking
tevredenheid
Open publicatiePrint publicatieDownload publicatie

Dit onderzoeksrapport laat zien dat alle gemeenten met vestigingen voor po en vo bestuurlijk overleg voeren met de samenwerkingsverbanden po en vo over het ondersteuningsplan. In een ruime meerderheid van de gemeenten met een mbo- of (v)so-vestiging is er ook overleg met het schoolbestuur over passend onderwijs dan wel leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. De mate waarin gemeenten met schoolbesturen afspraken maken over de inzet van jeugdhulp varieert sterk met het onderwerp en de onderwijssectoren.