Passend onderwijs in de klas 2e meting

Icoon - Publicatie
attitudes
cognitieve ontwikkeling
competenties
leerlingen
leiderschap
ondersteuning
ondersteuningsbehoeften
professionalisering
self-efficacy
sociaalemotionele ontwikkeling
teamcultuur
Open publicatiePrint publicatieDownload publicatie

In dit onderzoek is nagegaan hoe het staat met passend onderwijs in scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Het is een breed opgezet onderzoek waarin data zijn verzameld bij intern begeleiders en ondersteuningscoördinatoren en bij leraren en leerlingen in de groepen 2, 4, 6 en 8 van het basisonderwijs en leerjaar 1 en 3 in het voortgezet onderwijs. Het gaat om een tweede meting van een longitudinaal onderzoek, de eerste meting vond plaats in 2016.