Passend onderwijs in het mbo: 3e meting

Icoon - Publicatie
basisondersteuning
bekostiging
beleid
dekkend aanbod
jeugdhulp
mbo
mbo-studenten
ondersteuningsbehoefte
ouderbetrokkenheid
professionalisering
samenwerking gemeenten
thuiszitters
toelating
toewijzing
Open publicatiePrint publicatieDownload publicatie

In deze rapportage wordt verslag gedaan van de derde meting in de monitoring van passend onderwijs in het mbo. Naast een nieuwe meting op de thema’s uit de voorgaande rondes, komen in dit rapport ook een aantal nieuwe invalshoeken en nieuwe thema’s aan de orde. Zo is in deze meting – naast onderzoek op het niveau van de mbo-instellingen – ook onderzoek uitgevoerd op het niveau van de opleidingsteams.

Een uitgebreide introductie op passend onderwijs in het mbo is terug te vinden in het in 2018 verschenen sectorrapport passend onderwijs in het mbo.

Dit rapport is als bijlage bij de kamerbrief ‘Passend onderwijs in het mbo en studeren met een ondersteuningsbehoefte in het mbo en hoger onderwijs’ op 30 augustus 2019 aangeboden aan de Tweede Kamer. Lees hier de kamerbrief en bijlagen.