Passend onderwijs in de praktijk

Icoon - Publicatie
aanbod
beleid
bestuur
bestuursmodel
bovenschoolse voorzieningen
effecten
middelenverdeling
ondersteuningsprofiel
ontwikkelingsperspectief
OPP
organisatiestructuur
POP
samenwerking
samenwerkingsverbanden
toewijzing
verevening
zorgplicht
Open publicatiePrint publicatieDownload publicatie

Casestudies in het primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

In de monitoring en evaluatie van Passend onderwijs worden vijftien meerjarige casestudies uitgevoerd. Vijf samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs, vijf in het voortgezet onderwijs en vijf mbo-instellingen worden gevolgd van 2015 tot 2020. Het rapport bevat de bevindingen van de eerste ronde integrale casestudies. In de eerste helft van 2016 zijn de vijftien cases voor het eerst bezocht, hebben interviews plaatsgevonden en zijn gegevens en documenten opgevraagd.