Past elke leerling in Passend onderwijs? Een casestudie naar passend aanbod en het ontwikkelingsperspectief

Icoon - Publicatie
ADD
ADHD
Asperger
ASS
autisme
casestudie
Down
dyslexie
fibromyalgie
gedragsproblematiek
intelligentie
ontwikkelingsachterstand
ontwikkelingsperspectief
OPP
PDD-NOS
schoolverlater
slechtziend
thuiszitter
Open publicatiePrint publicatieDownload publicatie

Het succes van Passend onderwijs kan op verschillende niveaus worden vastgesteld, maar het meest essentiële niveau is dat van de leerling/ student met een extra ondersteuningsbehoefte. Het casuïstisch onderzoek is onderdeel van de landelijke monitoring en evaluatie van Passend onderwijs, waarin vijftien meerjarige casestudies worden uitgevoerd. Het casuïstisch onderzoek is erop gericht de werking van Passend onderwijs op microniveau te bestuderen bij complexe casussen. Knelpunten, successen en bedoelde en onbedoelde effecten komen zo eerder aan het licht. Het casuïstisch onderzoek legt de focus op twee deelaspecten van Passend onderwijs:

  • hoe passend aanbod rondom de leerling is ingericht (trajecten en aanbod voor individuele leerlingen) / hoe verloopt bij complexe gevallen het vinden het inrichten van passend aanbod;
  • en hoe de praktijk van het OPP wordt vormgegeven voor individuele leerlingen (en de bijlage bij de onderwijsovereenkomst voor studenten in het mbo).