Stand van zaken deel 4: Governance in de samenwerkingsverbanden

Icoon - Publicatie
bestuur
governance
juridische aspecten
medezeggenschap
samenwerking
samenwerkingsverbanden
toezicht
verdeelmodellen
Open publicatiePrint publicatieDownload publicatie

In dit vierde deel leggen we de focus op de governance van de samenwerkingsverbanden. Thema’s zijn dan besturing en organisatie, toezicht, financieel beleid, verantwoording en de afstemming met andere partijen, zoals gemeenten en jeugdhulp. In het beleid vervullen samenwerkingsverbanden een hoofdrol. De vraag hoe zij functioneren en hoe zij hun wettelijke taken vervullen is daarom zeer relevant. Governance thema’s zijn al in verschillende deelonderzoeken van het evaluatieprogramma aan de orde geweest. De kennis die dat heeft opgeleverd brengen we in dit stand van zaken rapport bij elkaar. Daarbij benutten we ook informatie die door anderen is verzameld.