Stand van zaken. Deel 2: eerste ervaringen met de stelselwijziging

Icoon - Publicatie
aanbod
ervaringen
indicatiecriteria
invoering
middelenverdeling
referentiekader
schoolondersteuningsprofiel
stelselverandering
toewijzingsprocedure
zorgplicht
Open publicatiePrint publicatieDownload publicatie

De invoering van passend onderwijs wordt gevolgd in een meerjarig evaluatieprogramma. Daarin worden verschillende onderzoeksprojecten uitgevoerd. Elk half jaar verschijnt een samenvatting van de resultaten, onder de noemer Stand van zaken Evaluatie Passend Onderwijs. Onlangs is deel 2 verschenen, over eerste ervaringen met de stelselverandering. Daarin is gekeken naar de beleidsinstrumenten die zijn ingezet om de doelen van passend onderwijs te bereiken. Werken deze instrumenten (al) zoals bedoeld? Waar wel, waar niet, en hoe komt dat? Doen zich ergens knelpunten voor of nog onopgeloste vraagstukken, van welke aard? Waarover is men juist tevreden? Ook de beoogde effecten op stelselniveau komen aan bod: terugdringen van zoektochten voor ouders, terugdringen van thuiszittende leerlingen, een passende plek voor elke leerling en kostenbeheersing.