De stem van de leerling over extra ondersteuning

Icoon - Publicatie
extra ondersteuning
gedrag
leerprestaties
leerproblemen
ondersteuningsvormen
onderwijsproblemen
sociale participatie
Open publicatiePrint publicatieDownload publicatie

Op scholen voor primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs  (vo), en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) bestaan allerlei vormen van extra ondersteuning om tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoefte van leerlingen. Wat leerlingen vinden van de geboden ondersteuning was tot nu toe nog onbekend. In dit onderzoek is geluisterd naar de stem van de leerling in het po, vo en mbo over de extra ondersteuning die hen geboden wordt op school. Tegen welke problemen lopen leerlingen met extra ondersteuning aan in het onderwijs en wat helpt hen hierbij? Wat zijn de ervaringen van leerlingen met de extra ondersteuning, en welk effect ervaren zij? Antwoorden op deze vragen worden gegeven in het volledige (beknopte) rapport.