juni 2018

26 juni 2018
Trends in verwijzingen speciaal onderwijs 2011-2017

Naar aanleiding van recente toename van het aantal leerlingen in speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs op landelijk niveau zijn Kamervragen gesteld over kenmerken van samenwerkingsverbanden passend onderwijs die hier mogelijk mee samenhangen. Lees verder..

Icoon - Publicatie
Line - Publicatie
26 juni 2018
De zorgplicht in passend onderwijs en de juridische handhaving daarvan

In dit onderzoek is gekeken naar de juridische aspecten van passend onderwijs. Twee thema’s zijn daarin centraal gesteld. Het ene thema is bestuurlijk-juridische constructies in samenwerkingsverbanden en medezeggenschap, het andere thema is de juridische werking van de zorgplicht. Lees verder..

Icoon - Publicatie
Line - Publicatie