• Legenda:
  • Legenda: Icoon voor berichtBericht
  • Legenda: Icoon voor aankondigingAankondiging
  • Legenda: Icoon voor videoBeeld
  • Legenda: Icoon voor publicatiePublicatie

mei 2016

25 mei 2016
Top 5 vraagstukken volgens ons panel

47 panelleden hebben gereageerd op onze vraag: wat vindt u een belangrijk onderwerp binnen de evaluatie van Passend onderwijs? Hier de top 5 van relevante vraagstukken:

  1. Kunnen leerlingen met/zonder ondersteuningsbehoefte zich optimaal ontwikkelen?
  2. Hoe vullen schoolbesturen hun rol in?
  3. Hoe is de aansluiting met jeugdhulp?
  4. Zijn leraren voldoende toegerust?
  5. Wat is de rol en positie van ouders?

Lees verder

Icoon - Bericht
Line - Bericht

april 2016

8 april 2016
Congres ‘De Staat van het Onderwijs’ woensdag 13 april

Op 13 april vindt het congres De Staat van het Onderwijs op 13 april 2016 plaats in De Fabrique in Maarssen. Hier geven onderzoekers van het evaluatieprogramma Passend onderwijs een workshop over hun onderzoek naar ouderbetrokkenheid en bureaucratie. Lees hier het rapport ‘Vervolgmeting ervaren bureaucratie Passend onderwijs’.

inspectie van het onderwijs

Icoon - Aankondiging
Line - Aankondiging