• Legenda:
  • Legenda: Icoon voor berichtBericht
  • Legenda: Icoon voor aankondigingAankondiging
  • Legenda: Icoon voor videoBeeld
  • Legenda: Icoon voor publicatiePublicatie

december 2017

20 december 2017
Varianten opting out lwoo

Sinds 1 januari 2016 zijn zesentwintig samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs via opting out gestart met het loslaten van de landelijk vastgestelde criteria, duur en/of licenties voor lwoo. In de interactieve doorklik-pdf vindt u snel de belangrijkste informatie over de verschillende varianten van opting out, de consequenties van de varianten voor het beleid en de eerste ervaringen van samenwerkingsverbanden met de varianten. Lees verder..

Icoon - Publicatie
Line - Publicatie

oktober 2017

24 oktober 2017
De stem van de leerling over extra ondersteuning

Op scholen voor primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs  (vo), en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) bestaan allerlei vormen van extra ondersteuning om tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoefte van leerlingen. Wat leerlingen vinden van de geboden ondersteuning was tot nu toe nog onbekend. In dit onderzoek is geluisterd naar de stem van de leerling in het po, vo en mbo over de extra ondersteuning die hen geboden wordt op school. Lees verder..

Icoon - Publicatie
Line - Publicatie