• Legenda:
  • Legenda: Icoon voor berichtBericht
  • Legenda: Icoon voor aankondigingAankondiging
  • Legenda: Icoon voor videoBeeld
  • Legenda: Icoon voor publicatiePublicatie

oktober 2017

24 oktober 2017
De stem van de leerling over extra ondersteuning

Op scholen voor primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs  (vo), en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) bestaan allerlei vormen van extra ondersteuning om tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoefte van leerlingen. Wat leerlingen vinden van de geboden ondersteuning was tot nu toe nog onbekend. In dit onderzoek is geluisterd naar de stem van de leerling in het po, vo en mbo over de extra ondersteuning die hen geboden wordt op school. Lees verder..

Icoon - Publicatie
Line - Publicatie
16 oktober 2017
Blog Margriet Heim: ‘Quick and dirty?’

Margriet Heim (Kohnstamm Instituut), een van de onderzoekers bij het evaluatieprogramma passend onderwijs, schreef voor Didactief Online een blog over de negatieve berichtgevingen in de media over passend onderwijs. Waarom is deze beeldvorming vaak zo negatief, terwijl de onderzoeken uit het evaluatieprogramma een veel genuanceerder beeld neerzetten?

Lees hier Margriet’s blog ‘Quick and dirty?’.

Icoon - Bericht
Line - Bericht