• Legenda:
  • Legenda: Icoon voor berichtBericht
  • Legenda: Icoon voor aankondigingAankondiging
  • Legenda: Icoon voor videoBeeld
  • Legenda: Icoon voor publicatiePublicatie

december 2016

6 december 2016
Tiende voortgangsrapportage passend onderwijs

Op 6 december 2016 is de tiende voortgangsrapportage passend onderwijs aan de Tweede Kamer aangeboden. De staatssecretaris spreekt zijn waardering uit voor de inspanning van leraren, scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden die in de afgelopen tweeëneenhalf jaar betekenisvolle stappen hebben gezet in de uitvoering van passend onderwijs. Maar er zijn ook nog aandachtspunten.

Lees verder

Icoon - Bericht
Line - Bericht
6 december 2016
Loopbanen van zorgleerlingen en niet-zorgleerlingen
  • 13-loopbanen-van-zorgleerlingen-en-niet-zorgleerlingen

Loopbanen van zorgleerlingen en niet-zorgleerlingen, van voor de invoering van Passend Onderwijs

Dit onderzoek brengt in kaart wat leerlingen doen na afsluiting van hun periode voortgezet onderwijs, in het onderwijs of op de arbeidsmarkt, en of er nog verschillen (merkbaar) zijn tussen zorgleerlingen en niet-zorgleerlingen. Lees verder..

Icoon - Publicatie
Line - Publicatie