• Legenda:
  • Legenda: Icoon voor berichtBericht
  • Legenda: Icoon voor aankondigingAankondiging
  • Legenda: Icoon voor videoBeeld
  • Legenda: Icoon voor publicatiePublicatie

juni 2016

27 juni 2016
Monitor toewijzing: Ingeslagen paden
  • Ingeslagen Paden - 2016-q2

De samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en hun nieuwe procedures voor de toewijzing van onderwijsondersteuning.
Eenmeting 2016.

Lees verder..

Icoon - Publicatie
Line - Publicatie
27 juni 2016
De Tussenstand, juni 2016
  • De Tussenstand 1-2016

Onderdeel van het onderzoeksprogramma Evaluatie Passend Onderwijs is om tweemaal per jaar een korte, samenvattende publicatie uit te brengen over de resultaten van de verschillende onderzoeken. De rapportages zijn bedoeld om een breed publiek op de hoogte te houden van tussentijdse uitkomsten. Lees verder..

Icoon - Publicatie
Line - Publicatie