• Legenda:
  • Legenda: Icoon voor berichtBericht
  • Legenda: Icoon voor aankondigingAankondiging
  • Legenda: Icoon voor videoBeeld
  • Legenda: Icoon voor publicatiePublicatie

september 2017

18 september 2017
Samenwerkingsverbanden tevreden met voortgang passend onderwijs
Met de invoering van de wet Passend onderwijs zijn samenwerkingsverbanden verantwoordelijk om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Eind 2016 heeft onderzoeksbureau Oberon onderzocht hoe samenwerkingsverbanden dat organiseren en hoe zij zelf denken over de invoering van passend onderwijs tot nu toe. Lees hier het artikel op de website van Didactief. Het onderzoeksrapport van de monitor samenwerkingsverbanden 2016 vindt u hier.
Icoon - Bericht
Line - Bericht

juni 2017

23 juni 2017
Past elke leerling in Passend onderwijs? Een case-studie naar passend aanbod en het ontwikkelingsperspectief

Het succes van Passend onderwijs kan op verschillende niveaus worden vastgesteld, maar het meest essentiële niveau is dat van de leerling/ student met een extra ondersteuningsbehoefte. Het casuïstisch onderzoek is onderdeel van de landelijke monitoring en evaluatie van Passend onderwijs, waarin vijftien meerjarige casestudies worden uitgevoerd. Lees verder..

Icoon - Publicatie
Line - Publicatie