• Legenda:
  • Legenda: Icoon voor berichtBericht
  • Legenda: Icoon voor aankondigingAankondiging
  • Legenda: Icoon voor videoBeeld
  • Legenda: Icoon voor publicatiePublicatie

september 2016

21 september 2016
Monitor samenwerkingsverbanden po en vo

Oberon onderzoekt in opdracht van het NRO en het ministerie van OCW de gevolgen van de invoering van passend onderwijs bij samenwerkingsverbanden po en vo. Vragen die centraal staan zijn: Hoe geven samenwerkingsverbanden passend onderwijs vorm? Hoe verloopt de samenwerking tussen besturen? Worden de beoogde effecten van passend onderwijs bereikt en treden onbedoelde effecten op? Lees verder

Icoon - Aankondiging
Line - Aankondiging

augustus 2016

3 augustus 2016
Wist u dat…

Het consortium van Evaluatie Passend Onderwijs voert afstemmingsoverleg met het Dashboard Passend Onderwijs en de Werkagenda monitoring, signalering en ondersteuning Passend onderwijs en Jeugd. We doen dit om de dataverzameling op elkaar af te stemmen en zodoende onnodige belasting van het veld te voorkomen.

shutterstock_226373584

Icoon - Bericht
Line - Bericht