• Legenda:
  • Legenda: Icoon voor berichtBericht
  • Legenda: Icoon voor aankondigingAankondiging
  • Legenda: Icoon voor videoBeeld
  • Legenda: Icoon voor publicatiePublicatie

juni 2017

23 juni 2017
Past elke leerling in Passend onderwijs? Een case-studie naar passend aanbod en het ontwikkelingsperspectief

Het succes van Passend onderwijs kan op verschillende niveaus worden vastgesteld, maar het meest essentiële niveau is dat van de leerling/ student met een extra ondersteuningsbehoefte. Het casuïstisch onderzoek is onderdeel van de landelijke monitoring en evaluatie van Passend onderwijs, waarin vijftien meerjarige casestudies worden uitgevoerd. Lees verder..

Icoon - Publicatie
Line - Publicatie
22 juni 2017
Stand van zaken, deel 3: Wat betekent passend onderwijs tot nu toe voor leraren en ouders

In dit deel 3 gaan we in op wat tot nu toe bekend is over leraren en ouders. Hoe werkt passend onderwijs tot nu toe uit op de werkvloer? In hoeverre gebeurt daar wat de bedoeling van het beleid is? Wat zijn de ervaringen van leraren en van ouders en hoe verhouden die zich tot elkaar? Welke factoren spelen daarbij een rol? Welke bijdrage leveren de lerarenopleidingen? Lees verder..

Icoon - Publicatie
Line - Publicatie