• Legenda:
  • Legenda: Icoon voor berichtBericht
  • Legenda: Icoon voor aankondigingAankondiging
  • Legenda: Icoon voor videoBeeld
  • Legenda: Icoon voor publicatiePublicatie

juni 2017

22 juni 2017
Stand van zaken, deel 3: Wat betekent passend onderwijs tot nu toe voor leraren en ouders

In dit deel 3 gaan we in op wat tot nu toe bekend is over leraren en ouders. Hoe werkt passend onderwijs tot nu toe uit op de werkvloer? In hoeverre gebeurt daar wat de bedoeling van het beleid is? Wat zijn de ervaringen van leraren en van ouders en hoe verhouden die zich tot elkaar? Welke factoren spelen daarbij een rol? Welke bijdrage leveren de lerarenopleidingen? Lees verder..

Icoon - Publicatie
Line - Publicatie
21 juni 2017
Keuzevrijheid van ouders van kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte

Dit rapport doet verslag van een kwalitatief onderzoek naar keuzevrijheid van ouders van kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte binnen passend onderwijs. Hoe ervaren deze ouders het proces van schoolkeuze en welke factoren spelen een rol? Om antwoord op deze vragen te geven, zijn gesprekken gevoerd met ouders en vertegenwoordigers van organisaties waar zij terecht kunnen.

Icoon - Publicatie
Line - Publicatie