• Legenda:
  • Legenda: Icoon voor berichtBericht
  • Legenda: Icoon voor aankondigingAankondiging
  • Legenda: Icoon voor videoBeeld
  • Legenda: Icoon voor publicatiePublicatie

februari 2018

6 februari 2018
Kamerbrief over stand van zaken moties en toezeggingen po en vo

Op 5 februari 2018 informeerde Minister Slob (voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) de Tweede Kamer over de stand van zaken inzake de moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs. De kamerbrief en de bijlagen vindt u op de website van de Rijksoverheid. Samen met de kamerbrief zijn onze rapporten over governance in de samenwerkingsverbanden en opting out lwoo verstuurd. De recent verschenen rapporten kunt u hier downloaden.

Icoon - Bericht
Line - Bericht
6 februari 2018
Juridisch perspectief op de governance van samenwerkingsverbanden

De oprichting en inrichting van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs hebben voor een fundamentele wijziging gezorgd in de wijze waarop de juridische verantwoordelijkheden van autonome besturen vorm krijgen. Lees verder..

Icoon - Publicatie
Line - Publicatie