januari 2019

9 januari 2019
Onderwijs aan leerlingen met visuele, auditieve of communicatieve problematiek

Wat zijn de gevolgen van passend onderwijs voor het onderwijs aan en de ondersteuning van leerlingen met een visuele of auditieve beperking en/of een taalontwikkelingsstoornis in het (regulier) primair en voortgezet onderwijs? Lees in deze samenvatting de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek. Lees verder..

Icoon - Publicatie
Line - Publicatie
9 januari 2019
Verevening en verwijzingen naar speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Heeft verevening invloed op de verwijzingen naar het speciaal onderwijs? Evaluatie Passend Onderwijs heeft in de periode tot en met 2017 onderzocht is of dit zo is. Lees in deze flyer de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek ‘Trends in verwijzingen speciaal onderwijs, 2011-2017’.

Lees verder..

Icoon - Publicatie
Line - Publicatie