mei 2018

14 mei 2018
Flyer – Governance in de samenwerkingsverbanden

Hoe geven besturen van samenwerkingsverbanden vorm aan governance? Wat zijn daarbij belangrijke overwegingen en perspectieven? Oberon en het Kohnstamm Instituut hebben in 2017 binnen het evaluatieprogramma onderzocht hoe de samenwerkingsverbanden passend onderwijs vorm geven aan hun eigen bestuur, interne toezicht en medezeggenschap.

Lees in deze flyer de belangrijkste bevindingen uit dit onderzoek.

Icoon - Publicatie
Line - Publicatie
9 mei 2018
Brede inventarisatie aansluiting onderwijs-jeugdhulp 2018

Het consortium Evaluatie Passend Onderwijs voert in 2018 met financiering van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) een landelijk verdiepingsonderzoek uit naar de wijze waarop gemeenten en samenwerkingsverbanden de aansluiting tussen jeugdhulp en passend onderwijs vormgeven en ervaren.

Lees verder

Icoon - Aankondiging
Line - Aankondiging