mei 2018

28 mei 2018

Op 19 juni organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs samen met het ministerie van OCW een bijeenkomst over opting out voor samenwerkingsverbanden die reeds werken met opting out en voor samenwerkingsverbanden die dit jaar zijn gestart of in de toekomst willen starten met opting out. De bijeenkomst is bedoelt om u te helpen om na te denken over hoe u dit (verdere) invulling wilt geven én vooral ook om ervaringen uit te wisselen met elkaar.

Meer informatie vindt u op de website van het Steunpunt.

Icoon - Aankondiging
Line - Aankondiging
14 mei 2018
Flyer – Governance in de samenwerkingsverbanden

Hoe geven besturen van samenwerkingsverbanden vorm aan governance? Wat zijn daarbij belangrijke overwegingen en perspectieven? Oberon en het Kohnstamm Instituut hebben in 2017 binnen het evaluatieprogramma onderzocht hoe de samenwerkingsverbanden passend onderwijs vorm geven aan hun eigen bestuur, interne toezicht en medezeggenschap.

Lees in deze flyer de belangrijkste bevindingen uit dit onderzoek.

Icoon - Publicatie
Line - Publicatie