• Legenda:
  • Legenda: Icoon voor berichtBericht
  • Legenda: Icoon voor aankondigingAankondiging
  • Legenda: Icoon voor videoBeeld
  • Legenda: Icoon voor publicatiePublicatie

augustus 2016

3 augustus 2016
Wist u dat…

Het consortium van Evaluatie Passend Onderwijs voert afstemmingsoverleg met het Dashboard Passend Onderwijs en de Werkagenda monitoring, signalering en ondersteuning Passend onderwijs en Jeugd. We doen dit om de dataverzameling op elkaar af te stemmen en zodoende onnodige belasting van het veld te voorkomen.

shutterstock_226373584

Icoon - Bericht
Line - Bericht

juli 2016

8 juli 2016
Naar een nieuwe bekostigingssystematiek voor lwoo en praktijkonderwijs
  • 3. Naar een nieuw bekostigingssystematiek voor lwoo en pro

Bekostiging lwoo/praktijkonderwijs: geen verevening, maar gewogen verdeling op basis van kenmerken ouderlijk milieu. Lees verder..

Icoon - Publicatie
Line - Publicatie