• Legenda:
  • Legenda: Icoon voor berichtBericht
  • Legenda: Icoon voor aankondigingAankondiging
  • Legenda: Icoon voor videoBeeld
  • Legenda: Icoon voor publicatiePublicatie

februari 2017

2 februari 2017
Stand van zaken. Deel 2: eerste ervaringen met de stelselwijziging

De invoering van passend onderwijs wordt gevolgd in een meerjarig evaluatieprogramma. Daarin worden verschillende onderzoeksprojecten uitgevoerd. Elk half jaar verschijnt een samenvatting van de resultaten, onder de noemer Stand van zaken Evaluatie Passend Onderwijs. Onlangs is deel 2 verschenen Lees verder..

Icoon - Publicatie
Line - Publicatie

december 2016

22 december 2016
Tweede Kamer spreekt met staatssecretaris over passend onderwijs

Op 15 december jl. heeft een Algemeen Overleg over Passend onderwijs in de Tweede Kamer plaatsgevonden. Hierin werd onder andere de tiende voortgangsrapportage passend onderwijs besproken. Staatssecretaris Sander Dekker heeft in het debat benadrukt dat het inventiviteit en daadkracht vraagt van scholen in het reguliere onderwijs om oplossingen te zoeken voor kinderen die meer zorg nodig hebben. Verder kondigt hij aan dat de inspectie vanaf 1 januari 2017 strenger gaat toezien op het nakomen van de zorgplicht.

Lees hier het hele artikel.

Icoon - Bericht
Line - Bericht