• Legenda:
  • Legenda: Icoon voor berichtBericht
  • Legenda: Icoon voor aankondigingAankondiging
  • Legenda: Icoon voor videoBeeld
  • Legenda: Icoon voor publicatiePublicatie

maart 2018

9 maart 2018
Uitnodiging focusgroep basisondersteuning

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan groepsgesprekken over de voor- en nadelen en verwachte effecten van ofwel het landelijk vaststellen van het niveau van basisondersteuning, ofwel de invulling overlaten aan het veld en het begrip basisondersteuning uit de wet halen. Lees verder

Icoon - Bericht
Line - Bericht
9 maart 2018
Doorstroom van praktijkonderwijs naar mbo

Al jaren is de doorstroom van praktijkonderwijsleerlingen naar het mbo omvangrijk en constant. Hoewel in de wet het praktijkonderwijs als eindonderwijs wordt gezien, gaat bijna de helft van de pro-leerlingen naar het mbo en zijn veruit de meesten van deze doorstromers daar succesvol. Toch lijkt het bestaande wettelijk kader te schuren met de praktijk Lees verder..

Icoon - Publicatie
Line - Publicatie