juli 2018

24 juli 2018
Kenmerken van leerlingen in het speciaal basisonderwijs tussen 2008 en 2018

Vanuit het speciaal basisonderwijs (sbo) kwamen signalen dat hun leerlingen de laatste jaren steeds later instromen, en dat problemen van leerlingen die instromen in het sbo geleidelijk zwaarder worden. De invoering van passend onderwijs zou hierbij een rol kunnen spelen, vanuit de veronderstelling dat scholen voor regulier onderwijs de leerlingen die ze voorheen naar het sbo zouden verwijzen nu langer vasthouden. Lees verder..

Icoon - Publicatie
Line - Publicatie

juni 2018

26 juni 2018
Trends in verwijzingen speciaal onderwijs 2011-2017

Naar aanleiding van recente toename van het aantal leerlingen in speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs op landelijk niveau zijn Kamervragen gesteld over kenmerken van samenwerkingsverbanden passend onderwijs die hier mogelijk mee samenhangen. Lees verder..

Icoon - Publicatie
Line - Publicatie