• Legenda:
  • Legenda: Icoon voor berichtBericht
  • Legenda: Icoon voor aankondigingAankondiging
  • Legenda: Icoon voor videoBeeld
  • Legenda: Icoon voor publicatiePublicatie

juli 2016

8 juli 2016
Naar een nieuwe bekostigingssystematiek voor lwoo en praktijkonderwijs
  • Naar een nieuw bekostigingssystematiek voor lwoo en pro

Bekostiging lwoo/praktijkonderwijs: geen verevening, maar gewogen verdeling op basis van kenmerken ouderlijk milieu. Lees verder..

Icoon - Publicatie
Line - Publicatie

juni 2016

27 juni 2016
Monitor toewijzing: Ingeslagen paden
  • Ingeslagen Paden - 2016-q2

De samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en hun nieuwe procedures voor de toewijzing van onderwijsondersteuning.
Eenmeting 2016.

Lees verder..

Icoon - Publicatie
Line - Publicatie