augustus 2018

27 augustus 2018
Presentaties ORD
Op 15 juni jl. was Evaluatie Passend Onderwijs aanwezig op de onderwijsresearchdagen (ORD) in Nijmegen. Tijdens dit symposium voor onderwijsonderzoekers hebben vertegenwoordigers van het consortium de resultaten van drie deelonderzoeken uit het evaluatieprogramma passend onderwijs gepresenteerd. In deze onderzoeken staan de ervaringen van ouders en leerlingen centraal. Klik verder om de presentaties te bekijken.

Lees verder

Icoon - Bericht
Line - Bericht

juni 2018

26 juni 2018
Trends in verwijzingen speciaal onderwijs 2011-2017

Naar aanleiding van recente toename van het aantal leerlingen in speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs op landelijk niveau zijn Kamervragen gesteld over kenmerken van samenwerkingsverbanden passend onderwijs die hier mogelijk mee samenhangen. Lees verder..

Icoon - Publicatie
Line - Publicatie