Drie jaar ervaring met nieuw beleid lwoo

Icoon - Publicatie
leerwegondersteunend onderwijs
licenties
lwoo
lwoo-beleid
onderwijsondersteuning
opting out
ouderbetrokkenheid
samenwerkingsverbanden
Open publicatiePrint publicatieDownload publicatie

Sinds 1 januari 2016 zijn 54 samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs via opting out gestart met het loslaten van de landelijk vastgestelde criteria, duur en/of licenties voor lwoo. In dit eindrapport van het voortgangsonderzoek naar opting out lwoo doen we verslag van de ontwikkelingen in de invulling die de samenwerkingsverbanden geven aan het nieuwe lwoo-beleid en van de ervaringen die in de afgelopen drie jaar hiermee zijn opgedaan. Deze ervaringen zetten we af tegen de beweegredenen die ten grondslag lagen aan de gekozen invulling van het nieuwe lwoo-beleid binnen het samenwerkingsverband en tegen de verwachte voor- en nadelen (blijkend uit het onderzoek Passend en zeker).

Lees hier de samenvatting van dit rapport.