Samenvatting monitor samenwerkingsverbanden 2018

Icoon - Publicatie
bureaucratie
financiën
krimp
ondersteuning
organisatie
samenwerkingsverbanden
verevening
Open publicatiePrint publicatieDownload publicatie

De monitor samenwerkingsverbanden (2018) geeft inzicht in de uitvoering van passend onderwijs vanuit het perspectief van de leidinggevenden van samenwerkingsverbanden in het po en vo. Een representatieve groep van zo’n 70% van hen heeft deelgenomen aan de enquête die de basis vormt voor ons onderzoek. De eerste bevindingen zijn bediscussieerd met een groep betrokken en experts en voorzien van extra duiding. In het najaar van 2019 vindt een grootschalig onderzoek uit onder schoolbesturen om op vergelijkbare wijze ook het perspectief van schoolbesturen weer te kunnen geven. Deze samenvatting presenteert enkele belangrijke bevindingen uit de monitor samenwerkingsverbanden 2018.

Deze samenvatting hoort bij het onderzoeksrapport Monitor Samenwerkingsverbanden 2018.