Monitor samenwerkingsverbanden 2018

Icoon - Publicatie
bestuursmodel
bureaucratie
dienstverlening
financiering
middelenverdeling
ondersteuningsplan
samenwerkingsverbanden
swv
toewijzing
toezichtmodel
verantwoording
zorgplicht
Open publicatiePrint publicatieDownload publicatie

Hoe is de stand van zaken binnen de samenwerkingsverbanden na ruim vier jaar passend onderwijs en welke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden? Met de monitor Samenwerkingsverbanden 2018 geven we een overkoepelend beeld van onder andere de organisatie van het samenwerkingsverband, de financiering,werking van de zorgplicht, toewijzing en bureaucratie, inzicht en sturing, de positie van belanghebbenden en de samenwerking met externe partijen vanuit het perspectief van de leidinggevenden van de samenwerkingsverbanden. Waar mogelijk vergelijken we met eerdere metingen en ‘spiegelen’ we bevindingen aan de zienswijze van andere betrokkenen uit andere onderzoeken.

Lees hier de samenvatting van dit rapport.