Monitor scholen

Icoon - Publicatie
basisondersteuning
bureaucratie
communicatie
financiën
leerlingen
medezeggenschap
ondersteuning
ontwikkelingsperspectief
professionalisering
samenwerking
schoolontwikkelingsprofiel
teamcultuur
thuiszitters
zorgplicht
Open publicatiePrint publicatieDownload publicatie

In dit onderzoek is nagegaan wat de ervaringen zijn van scholen voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal (basis)onderwijs met passend onderwijs, anno 2018. Daarvoor zijn schoolleiders en intern begeleiders en zorg/ondersteuningscoördinatoren bevraagd, met digitale vragenlijsten. Het voornaamste doel van het onderzoek is achterhalen wat de stand van zaken is op een aantal voor passend onderwijs relevante thema’s, vanuit het perspectief van scholen.

Lees hier de samenvatting van dit rapport.