Samenvatting impact van verevening

Icoon - Publicatie
categoriebekostiging
financiële impact
samenwerkingsverbanden
strategieën
verevening
Open publicatiePrint publicatieDownload publicatie

Lees hier de samenvatting van het onderzoek naar de Impact van Verevening. In het onderzoek is gekeken naar de mate waarin en wijze waarop de verevening van de zware ondersteuning van invloed is op het beleid van samenwerkingsverbanden po en vo en de scholen in deze samenwerkingsverbanden.

Het onderzoeksrapport is op 22 april 2020 als bijlage meegestuurd met de Kamerbrief Tweede Kamer over verschillende dossiers Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.