Varianten opting out lwoo

Icoon - Publicatie
kwaliteitszorg
lwoo
middelenverdeling
opting out
overdracht po-vo
samenwerkingsverbanden
toewijzingsprocedure
Open publicatiePrint publicatieDownload publicatie

Sinds 1 januari 2016 zijn zesentwintig samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs via opting out gestart met het loslaten van de landelijk vastgestelde criteria, duur en/of licenties voor lwoo. In de interactieve doorklik-pdf vindt u snel de belangrijkste informatie over de verschillende varianten van opting out, de consequenties van de varianten voor het beleid en de eerste ervaringen van samenwerkingsverbanden met de varianten.
Eind januari 2018 publiceren we het rapport van het vervolgonderzoek naar opting out op deze website. Hierin staat informatie over de nieuwste ontwikkelingen rond opting out lwoo en de ervaringen van de samenwerkingsverbanden met het nieuwe beleid.