Samenvatting monitor besturen

Icoon - Publicatie
bestuurlijke kaders
bestuurlijke organisatie
financiering
middelenverdeling
ondersteuning
samenwerkingsverbanden
verantwoording
zorgplicht
Open publicatiePrint publicatieDownload publicatie

Lees hier de samenvatting van de Monitor Besturen. De monitor levert beschrijvende informatie op vanuit het perspectief van de schoolbesturen over de rol die besturen spelen bij de realisatie van passend onderwijs op hun school/scholen en over de manier waarop schoolbesturen denken over het stelsel van passend onderwijs. De uitkomsten worden in het rapport vergeleken met eerdere onderzoeken, waaronder de Monitor Samenwerkingsverbanden 2018 en de Monitor Scholen 2019.