Zoekresultaten voor: mbo

Doorstroom naar het mbo en succes in het mbo van jongeren uit praktijkonderwijs, vmbo-b en vso
naar het mbo de koninklijke weg om een startkwalificatie te behalen. Vanuit het vmbo-b gaat gemiddeld 92% naar het mbo. Vanuit het vso stroomt bijna 41% door naar het mbo;...


Doorstroom van praktijkonderwijs naar mbo
uit het praktijkonderwijs laten zien dat 40-45 procent van de leerlingen doorstroomt naar het mbo. Deze doorstroom naar het mbo staat nu niet als doel van het praktijkonderwijs in de...


Monitor mbo
op verschillende niveaus worden opgehaald. Benadering van College van Bestuur mbo-instelling Contactpersonen binnen mbo-instelling op verschillende niveaus (beleid, management, uitvoering) Schriftelijke enquête (email/web-enquête) Bijeenkomsten (2-3) met vertegenwoordigers uit mbo-veld ter...


Passend onderwijs in het mbo: tussenbalans
het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt Nijmegen na de balans van twee jaarpassend onderwijs in het mbo te hebben opgemaakt.Ruim driekwart van de mbo’s heeft het beleid aangepast. Zo is er meer...


Sectorrapport passend onderwijs mbo
In veel opzichten heeft passend onderwijs in het mbo een ander karakter dan in het primair en voortgezet onderwijs. Zo kent het mbo geen regionale samenwerkingsverbanden van schoolbesturen en bestaat...


Beschrijving van het Evaluatieprogramma Passend Onderwijs
...de zorgplicht; rol en taak van samenwerkingsverbanden en mbo-instellingen; realisatie van dekkend aanbod, rol van schoolondersteuningsprofielen daarbij; nieuwe vormen van toewijzing van extra steun; werking van ontwikkelingsperspectieven (en voor mbo-onderwijsovereenkomsten);...


Integrale casestudies Passend onderwijs
in het mbo. Deelnemende samenwerkingsverbanden po en vo, en mbo-instellingen worden vijf jaar gevolgd. Het doel is om te zien hoe passend onderwijs werkt: hoe gaat de samenwerking, wat wordt...


Evaluatie Passend Onderwijs gaat verder
...mbo-instellingen en gemeenten. Integrale cases Vijf samenwerkingsverbanden po, vijf samenwerkingsverbanden vo en vijf mbo-instellingen volgen we al sinds de start van passend onderwijs op de negen thema’s. Elk jaar gaan...


Publicatielijst
...T., & Kennis, R. (2018). Evaluatie passend onderwijs. Sectorrapport mbo. Nijmegen: KBA Nijmegen. Grinten, M. van der, Walraven, M., Kooij, D., Bomhof, M., Smeets, E., & Ledoux, G. (2018). Landelijke...


Monitor oudertevredenheid
...Doelgroep Ouders en mbo-studenten Betrokken sectoren po vo (v)so mbo Looptijd 1 juli 2016 – 1 april 2017 Uitvoerende onderzoeksbureaus Kohnstamm Instituut Contactinformatie Liselotte van Loon-Dikkers E-mail lvanloon@kohnstamm.uva.nl Telefoon: 020-5251388...